Stožer civilne zaštite Grada Novalja obavijestio je građane da je od strane Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske otvorena e-mail adresa rcz.zbrinjavanje@mup.hr koja će se koristiti za prikupljanje podataka o ponudi privatnih smještajnih kapaciteta za izbjeglo stanovništvo iz Ukrajine, kao i podataka o volonterima koji žele pružiti određeni oblik pomoći svojim volonterskim radom.

Zainteresirane osobe se moli da u podacima o smještajnim kapacitetima, osim imena i prezimena, odnosno naziva vlasnika te adrese objekta, navedu i podatke o tipu smještaja(apartman, soba, hotel, hostel i dr.), broju soba, kreveta, odnosno ležaja, mogućnosti grijanja, vremenskom razdoblju na koje se smještajni kapaciteti stavljaju na raspolaganje te naznaku o mogućnostima pripreme hrane u objektu.

L. O.