Ima li Novalja snage za iskorak u novo poglavlje turizma

U prepunoj dvorani novaljskog hotela Liburnija, održana je javna tribina na kojoj je predstavljan UPU Luke Novalja, a sve uoči referenduma koji će se tim povodom održati 20.studenog.

Izložen je konačni prijedlog UPU Luke Novalja, iz kojeg je vidljivo da ovaj projekt predstavlja određeni kompromis življenja i turizma, odnosno sadrži komunalne vezove za domaće stanovništvo, vezove za ribarske brodove, zatim za katamaran, komercijalni prihvat brodova, pa tako i dva manja kruzera do 60 metara te oko tri stotine vezova za nautičare.

Nastavak ispod oglasa

Na samom početku tribine gradonačelnik Ante Dabo građanima Novalje predstavio je UPU Luke Novalja i sve njegove karakteristike, ističući da bi njegova realizacija predstavljala iskorak za Novalju i njenu turističku ponudu, ali donijela i kvalitetniji način života domaćem stanovništvu. Razvojem više vidova turizma, pa tako nautičkog, uspostavili bi balans između sadašnjeg stanja i određene monokulture turizma, a to je party turizam koji je dominantan i koji sigurno nije i ne smije biti jedino što Novalja nudi svojim gostima. Gradonačelnik Ante Dabo naglasio je da je ovo pitanje od velikog značaja za sve žitelje i da se njegovom rješavanju ne bi smjelo pristupati s političke osnove, pogotovo ne one opozicijske, već bi trebalo prepoznati značaj zajedničkih ciljeva i razvoja.

Ovo je četvrto predstavljanje projekta, koji je do sada prošao određene promjene želeći što više zadovoljiti kriterije građana, tradicionalno vezanih za more, ribarstvo i pomorstvo, ali i oblikovati nove aspekte nautičkog turizma koji bi mogao znatno ojačati destinaciju u turističkom smislu, doprinijeti kvaliteti ponude te dovesti nove goste koji su sada zbog nemogućnosti luke, odnosno sigurnog veza i nepostojanja marine uglavnom zaobilazili Novalju. Upravo to predstavljalo je određeni nedostatak u dosadašnjoj turističkoj ponudi te je prema Strategiji razvoja turizma definiran razvoj usmjeren na mozaičnu turističku ponudu, u koju je svakako zacrtan i nautički turizam, posljednjih godina najbrže rastući vid turizma kako na našoj obali tako i u svijetu.

Na tribini se nametnulo i pitanje ima li Novalja snage za iskorak u novo poglavlje turizma. Među prisutnima bilo je i onih koji smatraju da bi marinu trebalo odvojiti od luke i pozicionirati negdje drugdje, a pitanje koncesije i budućeg koncesionara također predstavlja razlog više za zabrinutost. Gradonačelnik je sa svojim suradnicima, Dr. Nevenom Škuncom i Vesnom Šonje Allena, predsjednicom Gradskog vijeća, koji su također na tribini izlagali o projektu UPU Luke Novalja, pojasnio da je Grad Novalja vlasnik projekta, a UPU dovoljno zaštićen i da se kroz njega prvenstveno vodi računa o interesu grada i građana te da se donesene odluke o gabaritima Luke Novalja nipošto ne smiju mijenjati bez novog referenduma, što znači da građani o svemu donose odluke i za sve moraju dati svoju suglasnost. Javna tribina prošla je u živoj i vrlo konstruktivnoj atmosferi, a preko dvjesto pedeset sudionika pokazalo je da im je itekako stalo do ove teme i novog UPU Luke, što se ujedno reflektira na budućnost Novalje, njenu turistički ponudu kao i daljnji razvoj.

Ovo je prvi referendum koji se od početka hrvatske državnosti održava u Novalji i zasigurno kao takav ima povijesni značaj, a građani će odlučiti hoće li na referendumu prihvatiti prijedlog UPU Luke Novalja.

L.O./L