Impresivne aktivnosti u samo jednoj godini

KORENICA-Hrvatski branitelji okupljeni oko UBDR-a Općine Plitvička jezera održali su ovoga vikenda Izvještajnu skupštinu tijekom koje su rezimirali rezultate rada u 2014. godini i obznanili Plan rada za 2015. Na skupštini su osim članova udruge bili nazočni i načelnik Općine Plitvička jezera Boris Luketić i njegov zamjenik Šimom Pavlović, predstavnici HVIDR-e Plitvička jezera i Saborsko, kao i predstavnici UHBDR Općine Rakovica. Nazočni su sa zadovoljstvom konstatirali kako je korenička udruga u manje od godine dana postojanja izradila grb i zastavu udruge koja je i blagoslovljena u crkvi sv.Jurja, izrađeno je 50 jakni i majica sa obilježjima udruge. Članovi udruge sudjelovali su na brojnim komemoracijama, sudjelovali su na manifestaciji „Domovini odani-nikome pokorni“, kao i na brojnim drugim događajima koji za cilj imaju očuvanje digniteta Domovinskog rata. Priredili su i nekoliko sadržaja kojima su animirali mlađe naraštaje kako bi iz prve ruke učili našu povijest. Članovi UBDR-a Plitvička jezera volontirali su na nekoliko kulturno-sportskih događanja. Tijekom Izvještajne skupštine istaknuta je odlična suradnja i pomoć Općine Plitvička jezera koja je udruzi mnogo puta izašla u susret, posebno kada je u pitanju humanitarna pomoć članovima udruge i druge akcije. Sa zadovoljstvom je zaključeno da se UBDR-a Općine Plitvička jezera u svega godinu dana postojanja etablirala kao važan društveni čimbenik čiji se angažman osjetio nedugo nakon osnutka. U svojem Planu rada za 2015.godinu udruga će sa svoja 53 člana, koliko ih sada broji, nastaviti sa svim ovim aktivnostima, s tim da će se još više posvetiti skrbi o hrvatskim braniteljima sa područja Općine Plitvička jezera, kako u materijalnom smislu tako i pri rješavanju stambenih i ostalih egzistencijalnih pitanja.

UBDR-a/L. O.

Nastavak ispod oglasa