Bolja informiranost ribića ali i svih drugih koji se nađu uz rijeku Gacku, zasigurno da je za svaku pohvalu. Djelatnici „Gacka“ d.o.o. postavili su nove Info table uz rijeku Gacku na šest lokacija kako bi još bolje označili i informirali ribiče o zonama ribolova, lokacijama i pravilima ribolova.
Sad smo osim na postojećih 6 lokacija, dodali informacije kod Vivoza, kod Lučkog mosta, kod ušća Kostelke u Gacku, kod starog hotela Gacka, u Barama i kod crkve sv. Franje. Ovo je nastavak planiranih aktivnosti koje su proljetos onemogućene zbog visokog vodostaja. U planu je izrada i postavljanje dodatnih klupa i stolova kao odmorišnih mjesta na nekoliko lokacija, doznajemo od Denisa Lončara rukovoditelja RJ „Rijeka Gacka“ .
Dražen Prša