Međunarodni projekt Upravljanje i zaštita populacije smeđeg medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama – LIFE DINALP BEAR, čiji je cilj širenje znanja o smeđem medvjedu i suživotu s njim te poboljšanje suživota čovjeka i medvjeda, traje pet godina, točnije od sredine 2014. do lipnja 2019. Glavni ciljevi projekta su praćenje populacije smeđeg medvjeda, njegovo očuvanje i upravljanje u sjevernim Dinaridima i u jugozapadnom dijelu Alpa, smanjenje broja sukoba između medvjeda i ljudi te promocija suživota i prirodnog širenja smeđeg medvjeda iz Dinarida u Alpe.
Jedan od uvjeta uspjeha ovoga projekta NP Sjeverni Velebit vidi i kroz prekogranično sudjelovanje i upravljanje populacijom medvjeda u suradnji s različitim organizacijama iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. Novi projekt je sufinanciran iz projekta LIFE+ Priroda i Bioraznolikost, namijenjen sufinanciranju projekata čiji je cilj sprečavanje gubitka bioraznolikosti unutar Europske unije.

U okviru međunarodnog projekta Upravljanja i zaštite populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama – LIFE DINALP BEAR – u Hrvatskoj i Sloveniji postavljeno je 12 info-točki, koje nude brojne informacije o biologiji, ekologiji i ponašanju smeđega medvjeda. NP Sjeverni Velebit također predstavlja i mjere za uspješan suživot ljudi i medvjeda, koje se uvode u okviru projekta. Na info-točkama se mogu pronaći i interaktivne sadržaje, kao što su kviz i igre tematski povezane s medvjedima. Sadržaj terminala više će se puta nadograditi za vrijeme projekta, među ostalim i podacima o kretanju medvjeda, koji imaju GPS ovratnike, te ponudom eko-turističkih proizvoda s oznakom „medvjedu prijateljski“.

NP/L.O.