Informiranje javnosti: Projekt izgradnje HE Kosinj i HE Senj

– Izuzetno sam zadovoljan da na kraju 20-godišnjeg časnog mandata dožupana i župana u Ličko-senjskoj županiji, a za nekoliko mjeseci odlazim u Hrvatski sabor, uvjeren da je ovo prvi siguran konkretan sastanak o izgradnji Kosinja II i Senja II. Uvjeren sam da se kroz jedno određeno vrijeme kreće u realizaciju. Zahvaljujem gospodi iz HEP-a na prezentaciji projekta i isto tako obećavam pomoć i moju osobnu i suradnika i načelnika i gradonačelnika na prostoru na kojem će se vršiti realizacija projekta da što jednostavnije i što prije krenemo u realizaciju, kazao je župan Milan Jurković nakon današnje prezentacije izgradnje projekta koju su održali Vedran Jurić, direktor sektora za strategiju, planiranje, investicije i korporativni razvoj u HEP-u te Dražen Lovrić, voditelj Studije utjecaja na okoliš.

Nitko od trojice nije želio govoriti o datumu početka radova no naglašavaju da mnoge procedure moraju biti zadovoljene prije nego što do toga dođe. Župan je istaknuo pozitivne aspekte gradnje akumulacije.
– Ja sam optimista i ne gledam probleme. Problemi za lokalnu zajednicu postoje, ne mislim za općine i gradove, postoje za razmještanje jednog djela naselja, ali gledajmo drugu, vedriju, optimističniju stranu, a to je da kosinjska dolina više ne poplavljuje. Gledajmo riješenje vodoopskrbe prostora Ličko-senjske županije, gledajmo da Otočac više neće biti u mogućnosti zatajenja jedne cijevi do Senja da poplavi pola grada. Gledajmo bolje stvari, poticaj lokalnoj zajednici, zapošljavanje cjelokupne građevinske operative, novo zapošljavanje i gledajmo ono što je cilj, ne samo nama u županiji nego i HEP-u i cijeloj Hrvatskoj, a to je da država postane samostalna što se tiče proizvodnje električne energije, kazao je Jurković.
Riječi je bilo i o kompenzaciji stanovništva Kosinja, ali i problemu legalnih objekata na tom području.
– To su najvećim djelom pravna pitanja. Naravno, preduvjet za realizaciju projekta prema zakonima Republike Hrvatske jest riješiti sve u okviru pravnih procedura. Vjerujem da će se sva rješenja koja se budu našla na tom putu biti pravno pozitivna rješenja i da će biti društveno obzirna, a to je da se ljudima omogući pravična i pravedna kompenzacija za njihov status koji će biti promijenjen. HEP nije ministarstvo niti je lokalna samouprava. Mi ćemo kao korisnik toga prostora i glavni investitor projekta pomoći da se ta pitanja riješe koliko je u ovlasti HEP-a. Postoje modeli namjeravanja lokalnog stanovništva koji će biti dotaknuti projektom. HEP nije u tom smislu jedini sudionik i projekt će na neki način predvidjeti ta rješenja jer u protivnom on ne bi bio proveden, kazao je Jurić.
Lovrić je objasnio što je dogovoreno na današnjem sastanku, a prioritet je informiranje javnosti o ovom 600 milijuna eura vrijednom projektu.
– Dogovoren je daljnji tijek aktivnosti u smislu informiranja javnosti u ovoj predfazi kada mi informiramo javnost o našim planovima i aktivnostima u svrhu identifikacije svih utjecaja na okliš, problema navodnjavanja, revitalizacije jezera… To su sve nama ključni parametri na koje ćemo zamoliti javnost da nam ukaže kako bi u studiji utjecaja na okoliš ta pitanja bila adekvatno obrađena, a na način u suradnji s lokalnom samoupravom ovaj projekt bude sve više prihvatljiv. Uspostavljeni su i preliminarni kontakti sa pravoslavnom i sa katoličkom crkvom zbog potapanja određenih objekata. Mi smo u postupku informiranja javnosti o našim planovima i sve ključne sudionike, uključujući i njih tražimo mišljenje koji su to ključni parametri kako bi ih mi u studiji kvalitetno i stručno obradili i da bi lokalna samouporava imala što više benefita od ovog projekta. Nama je cilj stvoriti prijateljsko okruženje na terenu gdje planiramo naš projekt, zaključio je.
I.V.