Milka Rukavina Foto:M.Smolčić

U povodu ovogodišnjeg Sajma poslova, razgovarali smo s Milkom Rukavinom, pročelnicom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područne službe u Gospiću

Pitanje: Od kada zapravo ideja manifestacije Sajma poslova  i kako je prošao ovogodišnji Sajam?

Odgovor: Prvi Sajam poslova na nacionalnoj razini Hrvatski zavod za zapošljavanje kao pilot projekt održan je 2007.godine u Koprivnici u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Koprivnica , a uz sudjelovanje predstavnika svih Područnih službi Zavoda za zapošljavanje iz svih županija. Sajam poslova je počeo kao nova aktivnost Zavoda za zapošljavanje, a u suradnji sa lokalnim partnerima koji su fokusirani na razvoj ljudskih potencijala i razvoja karijere, a to su prije svega obrazovne ustanove, Obrtnička komora, Gospodarska komora, Razvojne agencije i Jedinice lokalne uprave i samouprave . Sajam je zamišljen od prvih početaka da to bude direktni kontakt između poslodavaca i potencijalnih radnika/nezaposlenih osoba čime se potiče na aktivnost u traženju posla, omogućava se razmjena korisnih informacija o ponudi i potražnji na lokalnom tržištu rada, informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, stipendiranja i potrebe cjeloživotnog  učenja s naglaskom na nova znanja i vještine koje tržište traži.

Na tom tragu i na temelju pozitivnih iskustava sa dosadašnjih održanih manifestacija Zavod za zapošljavanje je i ovu godinu kroz mjesec ožujak organizator Sajma poslova, a o pripremnim aktivnostima i o samoj najavi našeg Sajma u Gospiću i sami ste pisali .

Konkretno Sajam poslova u Gospiću održan je 7.ožujka 2012.g. u Kulturno Informativnom Centru i po posjećenosti kako poslodavaca , nezaposlenih osoba, studenata i učenika završnih godina koji su potencijalni korisnici naših usluga Sajam je bio uspješan, a to potvrđujemo na temelju usmenih i osobnih kontakata sa cijenjenim poslodavcima koji su sudjelovali na Sajmu kao i drugih sudionika, a i na temelju evaluacijskih upitnika prikupljenih od sudionica na kojim su izrazili svoje pozitivno mišljenje o organizaciji Sajma i to u većini da je Sajam ispunio

očekivanja, da su imali priliku predstaviti svoje tvrtke, veći broj poslodavaca je zaprimio i zamolbe za rad od nezaposlenih osoba i osobno stupio u kontakt sa istima, što veseli određeni broj poslodavaca su najavili i veći broj zapošljavanja u sezoni , a uz to dobili smo i dodatne prijedloge, ideje kako neke aktivnosti tijekom Sajma promijeniti i poboljšati u smislu razdvajanja aktivnosti sa predstavljanjem obrazovnih programa i susreta sa maturantima i apsolventima u različito vrijeme ili u razdvojenim prostorima kako bi bila bolja komunikacija ili manja gužva.

Svakako da sve dobre i korisne prijedloge prihvaćamo.

Pitanje: Imate li konkretnih podataka odnosno pokazatelja što ovaj sajam znači za nezaposlene i tražitelje zaposlenja kao i koje su sve aktivnosti bile na ovogodišnjem Sajmu za njih ?

Odgovor: U prvom pitanju sam dijelom na to i odgovorila , ali dodala bih da su nezaposlene osobe imale priliku stupiti u kontakt sa poslodavcima koji su sudjelovali i tom prilikom su ostavili preko 250 ponuda kod poslodavaca kako za sezonske poslove tako i za druge mogućnosti poslova na neodređeno vrijeme.

 Na radionici pod nazivom“ Kako razviti i osnažiti osobne potencijale za traženje zaposlenja i samozapošljavanja“ sudjelovalo je 25 nezaposlenih osoba koje su izrazile želju za mogućnost samozapošljavanja pa su stručne odgovore na pitanja iz te problematike dobili od osoba Zavoda za zapošljavanje, Obrtničke i Gospodarske komore te smjernice na koji način mogu koristiti i mogućnosti Potpora za samozapošljavanje i to bilo za registraciju obrta ili trgovačkog društva, za obavljanje sezonskog obrta te niz drugih važnih informacija i uputa.

Dio nezaposlenih osoba aktivno je uz druge posjetitelje sudjelovao i na okruglom stolu vezano uz projekte koji se financiraju iz sredstava EU – tema okruglog stola „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – budućnost nove financijske perspektive“ gdje su prikazani primjeri dobre prakse projekata koji su prošli na natječajima i ostvarili značajne rezultate i to udruga „Gačanka“ Otočac kako u osposobljavanju nezaposlenih osoba za tradicijske zanate , za ruralni turizam, tečajevi informatičkih znanja i niz drugih osposobljavanja. Predstavljen je netom potpisan Ugovori za novi projekt općine Udbina – izgradnja dijela poslovne zone i mogućnost novih zapošljavanja kao i mega projekt općine Lovinac – projekt cjelogodišnjeg turizma svima poznat od ranije pod nazivom „Sveto brdo“ za željom da se sa upornošću u budućnosti uspije realizirati jer daje velike mogućnosti za širu regiju zapošljavanja , ali i gospodarskog  razvoja. Uz to je Regionalni edukacijski centar Otočac predstavio niz aktivnosti koje provodi na  projektima za žene na tržištu rada, a trenutno i mladi na tržištu rada kao i sve druge aktivnosti po pitanju radionica i konzultacija za pisanje i razrada projektnih ideja i dr.i Zavod za zapošljavanje zajedno sa Razvojnom agencijom Lira LSŽ predstavio je svoje aktivnosti i natječaje koji su u tijeku iz IPA-a programa iz IV komponente –razvoja ljudskih potencijala te niz drugih zanimljivih i aktualnih informacija vezanih za EU projekte koji su budućnost financiranja.

Pitanje: Kako biste ocijenili danas stanje na hrvatskom tržištu rada i da li je za očekivati u narednom razdoblju veće zapošljavanje odnosno da li će konačno puhnuti neki novi vjetrovi?

Odgovor: Prema statističkim podacima gotovo uobičajena pojava u zimskim mjesecima je trend povećanja nezaposlenosti , a poznati razlozi su završetak sezonskih poslova kako u turizmu, građevinarstvu, poljoprivredi, uslužnim djelatnostima , šumarstvu i sl . i u tim mjesecima je povećana nezaposlenost, a tako i u našoj županiji , ali pozitivno za našu županiju da kroz sve ove zimske mjesece nezaposlenost je konstantno manja u odnosu na isto vrijeme prošle godine, a i prosječna nezaposlenost u 2011 je bila 3.210  osoba  ili 2,9% manje u odnosu na 2010  kad je prosječna nezaposlenost je bila 3.305 osoba.

Sagledavajući aktivnosti koje se najavljuju u gospodarstvu kao i početak sezonskih poslova očekujemo svakako smanjenje nezaposlenosti.

Pitanje: Što donosi Hrvatskoj ulazak u Europsku uniju na tržištu rada?

Odgovor: Svakako nove mogućnosti, nove šanse za mlade obrazovane ljude koji se ne boje promjena, izazova , učenja , a znanje nema granica.

Pitanje: Često čujemo riječ konkurentnost na tržištu rada. Možete li našim čitateljima protumačiti što je to?

Odgovor: Odgovor mogu dati sa pozicije rada Zavoda u smislu pružanja usluga našim klijentima u ovom slučaju prema nezaposlenim osobama uključujući ih u programe obrazovanja da se uz svoje osnovno zvanje u kom se nisu uspjeli do sada zaposliti osposobe za druga znanja ili vještine koja su potrebni za tržišta rada. Nezaposlene osobe dobivanjem dodatnog znanja, ili neke vještine koju prolaze uključivanjem u obrazovne programe samim tim postaju konkurentnije na tržištu zbog novih znanja.

Radi primjera u prošloj 2011.g. Zavod je u programe obrazovanja uključio 192 nezaposlene osobe i to po slijedeće; programe za rad u sezoni poslužitelji i priprematelji  jela i pića 30 osoba, rukovatelji dizalicom i viličarem 80 osoba, njegovateljice 10 osoba i u program računalnog operatera 72 osoba.

Pitanje: Kakva su Vam iskustva sa zapošljavanjem hrvatskih radnika u zemljama EU i koje programe nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje za rad u inozemstvu?

Odgovor: U Zavodu za zapošljavanje na nacionalnoj razini do sada je provedeno niz aktivnosti u pripremi za aktivnim sudjelovanjem u EURES mreži pristupanjem Republike Hrvatske EU i s te aktivnosti tko razmišlja o radu ili školovanju u inozemstvu može više saznati o svojim mogućnostima putem  Migracijsko Informacijskog  Centar (MIC) u Područnoj službi Zagreb, Osijek i Rijeka. Uloga Centara je da pružaju informacije, savjetovanje i pomoć pri upućivanju  o migraciji u zemlje EU, Švicarske, SAD, Kanade, Novi Zeland i Australija pa se dodatne informacije mogu dobiti  i na Web stranicama Zavoda ili tel. 01/4699 959  ili e-mail: mic@hzz.hr

Što se tiče sadašnjeg zapošljavanja u inozemstvu u međunarodnom posredovanju Zavod je nadležan za provedbu dvaju bilateralnih sporazuma o zapošljavanju u Saveznoj Republici Njemačkoj. Na tom polju Zavod posreduje za zapošljavanje uglavnom sezonskih radnika i medicinskih tehničara i gostujućih radnika i studenata tijekom ljetnih praznika u SR Njemačkoj, a posreduje i pri zapošljavanju  pomoraca na brodovima inozemnih tvrtki. Tijekom 2010. U inozemstvu se na ovim sezonskim poslovima ukupno zaposlilo 5.544 građanina Republike Hrvatske. Sve druge mogućnosti otvaraju se pristupanjem Hrvatske u EU.

Pitanje: Kako ocjenjujete stanje zaposlenosti u našoj županiji?

Odgovor: Na ovo pitanje mogu Vam odgovoriti samo sa osnova podataka koliko je tijekom 2011 zaposleno sa evidencije Zavoda , a to je podatak da je broj zaposlenih 2.o74 osobe ili 25,5% više u odnosu na 2010.godinu kad je sa evidencije zaposlena 1.652 osoba što je odličan podatak za aktivnost i zapošljavanje nezaposlenih osoba, a o stopi nezaposlenosti dostavit ćemo podatke kad napravimo konačno Godišnje izvješće u kom ćemo imati i ukupan broj zaposlenih prema podacima po osnovi osiguranja od Fonda mirovinsko invalidskog osiguranja , a time i omjer aktivnog stanovništva.

Pitanje: U kojim djelatnostima u budućnosti vidite najviše zaposlenih kod nas u Lici?

Odgovor: Prateći dosadašnji trend prijave potreba poslodavaca za radnicima kao i zapošljavanje radnika to su i nadalje; uslužne djelatnosti vezane za turizam, trgovina na veliko i malo, prerađivačka industrija i građevinarstvo i poljoprivreda i šumarstvo.

Pitanje: Što biste poručili svim nezaposlenima i tražiteljima zaposlenja?

Odgovor:  Stojimo na raspolaganju za sve usluge koje nudimo pa i ovim putem dajemo informaciju, a tiče se svih naših klijenata od poslodavaca, nezaposlenih osoba, studenata, učenika i institucija lokalnog okruženja da je započela od 6.03.2012. provedba Mjera aktivne politike za 2012.godinu , a to znači Mjere kojima se pomaže pri zapošljavanju bilo kroz potpore poslodavcima, bilo za programe Javnih radova, bilo programe obrazovanja, Stručnog osposobljavanja i lepeza drugih Mjera sa kojima ćemo nadam se tijekom 2012 godine zasigurno dodatno smanjiti broj nezaposlenih osoba na način da će ući u svijet rada.

Razgovarao: Mladen Njari