Iskoristite zakonsku odredbu o naknadi HT-a za korištenje privatnih parcela za prolazak njihove infrastrukture

Općina Udbina pozvala je prošloga tjedna svoje građane, vlasnike i suvlasnike nekretnina na admininistrativnom području Općine Udbina, da sukladno pozitivnim propisima imaju pravo na novčanu naknadu od trgovačkog društva Hrvatski telekom d.d. u slučaju da preko njihovih nekretnina prelazi (podzemno ili nadzemno) elektronička komunikacijska infrastruktura toga društva. Odaziv građana na taj poziv bio je ispod očekivanja. Zato je Općina Udbina na svojem web-u danas ponovno pozvala vlasnike ili suvlasnike takvih parcela da se jave u Općinu kako bi, ukoliko zadovoljavaju zadane odredbe, ostvarili naknadu HT-a kao infrastrukturnog operatera.

M. S.