Isticanje plakata za nadolazeće lokalne izbore

Za vrijeme i nakon političkih kampanja svjedoci smo nakaradnih scena po svim ličkim sredinama gdje se nalaze plakati političkih takmaca. Ovome svoj obol daju nepovoljni vremenski uvjeti pa ti podsjetnici na još jedne izbore postaju javno ruglo. Osim toga plakati se lijepe i ističu doslovno posvuda, posebno tamo gdje im nije mjesto.

Grad Otočac je ovoga puta prvi pozvao političke stranke, nezavisne kandidate, nezavisne liste i sve ostale koji će sudjelovati na predstojećim lokalnim izborima da se pridržavaju Odluke o komunalnom redu. Prema toj Odluci zabranjeno je postavljanje i lijepljenje plakata i oglasa na rasvjetne stupove, prometne znakove i slična mjesta. Zabranjeno je lijepiti i pričvršćivati plakate, oglase i reklame na stabla i objekte na zelenim površinama.

Nastavak ispod oglasa

Tako se u Otočcu svi plakati, oglasi i druge poruke mogu postaviti samo na mjestima predviđenim za tu namjenu, na oglasnim ili reklamnim pločama i panoima. Iznimno u vrijeme predizbornih aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.  Za isticanje plakata na drugim mjestima potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca.

Prestankom izborne promidžbe političke stranke i pojedinci dužni su svoje plakate ukloniti u roku od sedam dana od okončanja izbora. Komunalno redarstvo Grada  Otočca će sve plakate postavljene van dozvoljenih mjesta za koje nije dano odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela ukloniti uz pokretanje prekršajnog postupka.

U drugim ličkim sredinama o tome malo tko vodi računa.

L.O.