Ivica Mesić: ˝Županija zakinula Općinu Brinje za 943.560 kuna˝

Načelnik Ivica Mesić sa zamjenikom Josom Vukovićem
Načelnik Ivica Mesić sa zamjenikom Josom Vukovićem

Na adresu portala ˝Lika online˝ danas je stiglo priopćenje načelnika Općine Brinje Ivice Mesića koji je izrazio nezadovoljstvo odnosom čelnih ljudi Ličko-senjske županije prema Općini Brinje. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Dužnost mi je izvijestiti stanovništvo Općine Brinje, ali i cjelokupnu javnost u našoj županiji izražavajući javno svoje nezadovoljstvo odnosom čelnih ljudi Ličko-senjske županije prema Općini Brinje. Ovih dana uputio sam prigovor Ministarstvu financija za neisplaćivanje sredstava tekuće pomoći iz državnog proračuna, a koja se transferiraju preko naše županije. Naime, jedinice lokalne samouprave koje nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog proračuna, gradovi Gospić, Otočac, Senj i Novalja te općine Brinje, Karlobag, Perušić i Plitvička jezera, ostvaruju pravo na sredstva tekuće pomoći iz Državnog proračuna i to u svrhu tekuće pomoći za njihovo redovno funkcioniranje kao i za poticanje ulaganja u kapitalne programe. Sredstva se raspoređuju odlukom župana. Župan Ličko-senjski uredno je donio odluke o raspodjeli navedenih sredstava svake proračunske godine. Općini Brinje po toj raspodjeli u razdoblju od 2007. do 2011. godine pripadalo je 145.000,00 kuna za tekuće potpore te 1.174.143,50 kuna za kapitalna ulaganja, tj. ukupno 1.319.143,50 kuna. Od tih sredstava Općini Brinje doznačeno je samo 384.583,29 kuna. Iz prikazanih podataka vidljivo je da je Općina Brinje u navedenom razdoblju zakinuta za iznos od 943.560,21 kunu. S obzirom na trenutna negativna kretanja u gospodarstvu te smanjenjem priliva sredstava u proračune lokalnih jedinica, a posebno s naslova poreza na dohodak, svaka kuna je posebno vrijedna i ima svoju namjenu u proračunima gradova i općina, a u interesu njihovih građana. Ovakav je odnos prema Općini Brinje, a pretpostavljam da je slično i prema drugim gradovima i općinama, svakako neprimjeren i rekao bih nemoralan. Najveća je odgovornost za ovakav netransparentni i nesavjesni odnos prema općinama i gradovima svakako u osobi župana kao čelne i odgovorne osobe naše županije. Očekujem od Ministarstva financija provođenje financijskog nadzora u županiji kako bi se utvrdile navedene činjenice te u budućnosti spriječilo ovakvo prije svega bahato, a onda netransparentno i nesavjesno ponašanje čelnika naše regionalne samouprave.

Nastavak ispod oglasa

Općinski načelnik:

Ivica Mesić