Od jučer je počeo teći rok od 15 dana vezan uz  Javni poziv za isticanjem kandidata za izbor članova i zamjenika županijskog Savjeta mladih Ličko-senjske županije. Savjet broji 11 članova i jednako toliko zamjenika. Podnošenje kandidature ostvaruju građani s prostora Ličko-senjske županije u dobi od 15 do 30 godina. Izbor članova i zamjenika vrši županijska  Skupština na rok od tri godine. Kandidature se podnose na posebnom obrascu istaknutom na web-stranici Ličko-senjske županije.

L.O.