U Narodnim novinama jučer je objavljen natječaj za radno mjesto ravnatelja JUNP Plitvička jezera. Kandidati koji se žele prijaviti na natječaj moraju ispunjavati nekoliko uvjeta, a među njima su svakako najvažniji
-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja
-najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
Ravnatelja odnosno ravnateljicu imenuje ministar zaštite okoliša i prirode na mandat od 4 godine. Poslove v. d. ravnatelja NP Plitvička jezera trenutno obavlja Anđelko Novosel, inače viši stručni suradnik ove ustanove. Rok za dostavu prijava je osam dana od objave natječaja.

L. O.