Izborna skupština Senjskog muzejskog društva i predstavljanje Senjskog zbornika

21. rujna 2018. godine u 19,00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Milutina Cihlara Nehajeva u Senj održat će se predstavljanje Senjskog zbornika 44/2017 i Izborna skupština Senjskog muzejskog društva.
Senjsko muzejsko društvo na Skupštini će odabrati novog predsjednika, tajnika i likvidatora te će predstaviti i program rada za 2018.–2019. godinu. U predstavljačkom dijelu večeri Senjski će zbornik predstaviti  prof. dr. sc. Željko Holjevac s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Legac s Prometnog fakulteta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ivan Rogić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu.  Zbornik 44/2017 donosi teme posvećene Podgorju na tragu održanog znanstveno-stručnog skupa “Podgorje – polazišta i perspektive razvoja kraja između Velebita i Jadrana”.
U glazbenom će dijelu programa nastupiti prof. klavira Ivona Šojat.
A.V./GS