Izborna Skupština TZ Grada Otočca

U gradskoj vijećnici Grada Otočca održana je redovna Izborna skupština TZG Otočca, na kojoj su izabrana nova radna tijela te prihvaćen program rada za 2015. godinu.
Tako su za članove Skupštine TZ Grada Otočca izabrani: gradonačelnik Stjepan Kostelac, „Rašlić“ d.o.o Katarina Rašlić, „Jamnica“ d.d. Hrvoje Devčić, „Timber trade“ Anamarija Šprajc, Obrt „Ivano-Milenij“ Robert Rubčić, „Ina“ d.d. Nikola Krznarić, „Zat Ptom“ d.o.o. Franjo Papp, Hotel „Park“ Anamarija Papp, „Krojal“ d.o.o. Leonardo Porobić, „Kunzum“ d.d. Josipa Vuić, Udruga „Gačanka“ Dragica Rogić, Kamp „Zelena dolina“ Slavka Lalić, „R.S.S.“ d.o.o Vladimir Janjatović, Obrt „Šure“ Marinko Bobinac, PA „Gacka Tours“ Ruža Orešković, „Mirni kutak“ d.o.o. Frane Marković, Hotel „Zvonimir“ Tino Ostović, Obrt „Maić“ Mario Aleksić, „Most“ d.o.o. Ivana Brajković,“Majsić“ d.o.o Ivan Banić, Cafe bar „Amigo“ Dejan Popović, „GACKA“ d.o.o . Slaven Prpić, „Komunalac“ d.o.o. Marina Legčević.
Iz redova članova Skupštine izabrano je Turističko vijeće u sastavu Stjepan Kostelac predsjednik te Tino Ostović, Marinko Bobinac, Ruža Orešković, Hrvoje Marković, Mario Aleksić, Ivana Brajković,Ivan Banić i Slaven Prpić, a u Nadzorni Odbor Marina Legčević i Leonardo Porobić.
Skupština je izabrala Dragicu Rogić , kao predstavnika Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Ličko-senjske županije.
D.P.