Izgradnja cesta u Lovincu

Sukladno sporazumu o naknadi štete sklopljenom između Općine Lovinac i Hrvatskih šuma zajedničkim financiranjem radova obavljeni su radovi izvanrednog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Uprave Šuma-Podružnica Gospić. Predmet ovog Sporazuma bila je naknada štete nastala prekomjernim korištenjem cesta kroz zajedničko financiranje izvanrednog održavanja lokalne ceste Smokrić u cilju poboljšanja sigurnosti prometa na cesti sanacijom kolnika. Ova cesta je prometno više opterećena uslijed prometovanja kamiona Hrvatskih šuma koji izvoze drvne sortimente. Zato su Hrvatske šume svojom mehanizacijom odradile pripremne radove, te sufinancirale 50 posto troškovnika prema ovjerenoj situaciji radova, dok je preostalih 50 posto financirala Općina Lovinac. Sanacija i asfaltiranje lokalne ceste Smokrić u duljini oko 700 metara je dovršeno. Uz ovo dovršena je i modernizacija županijske ceste 59116, od igrališta u Svetom Roku do naselja Babići. Pripremne radove i asfaltiranje su izvele Lika ceste kojim je modernizirano oko 1500 metara županijske ceste.

L. O.

Nastavak ispod oglasa