Područje Gacke doline sadrži brojna arheološka nalazišta koja svjedoče o bogatoj povijesti ovoga kraja. Gacko pučko otvoreno učilište Otočac i Muzej Gacke organiziraju izložbu „Pregled arheoloških lokaliteta kroz fotografiju u dolini Gacke“ koja je dio višegodišnjeg projekta izrade arheološke topografije Grada Otočca. Otvaranje izložbe održat će se u petak, 4. ožujka 2022. – u 19 sati u izložbenoj dvorani Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac.

Izložbu čini postav od 20 najvažnijih lokaliteta, prikazanih na 58 fotografija koji svjedoče o raznovrsnosti i bogatstvu kulturnog naslijeđa, a poredani su kronološki, od prapovijesti do novog vijeka. Većina arheoloških lokaliteta koji su dio ove izložbe nije još potpuno istražena niti uvrštena u Registar kulturnih dobara. Izložba ostaje otvorena do 4. travnja 2022.

L. O.