Izobrazba za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida

U organizaciji Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko – senjske županije, u prostorijama Osnovne škole Luke Perkovića u Brinju, 07. i 08. prosinca se provela edukacija za brinjske poljoprivrednike pod nazivom „Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima“. Nakon odslušanih predavanja, oko 50 brinjskih poljoprivrednika je pristupilo pismenom ispitu nakon čijeg uspješnog polaganja su stekli potvrdu za sigurno rukovanje pesticidima. Za provedbu projekta Županija je osigurala sredstva za sufinanciranje izobrazbe pa je cijena izobrazbe po polazniku iznosila 360,00 kn od kojih je Ličko – senjska županija sufinancirala iznos od 160,00 kn po polazniku. Razliku u cijeni od 200,00 kuna plaćao je svaki polaznik izobrazbe.

L.O.