Izrada programa gospodarenja privatnim šumama

Savjetodavna služba, Podružnica Ličko-senjske županije pozvala je vlasnike privatnih šuma s područja Općine Perušić i Grada Gospića da sudjeluju na predstavljanju izrade Programa gospodarenja šumama. Bit će to uvodno predavanje na temelju za dosadašnjih elaborata za gospodarsku jedinicu „Perušićke šume“ koje će se održati 5. listopada od 10 sati u prostorijama Savjetodavne službe u Kaniškoj 15 u Gospiću.

Program koji je izradi obuhvatit će upravljanje privatnim šumama na katastarskim općinama: Kaluđerovac, Klanac, Smiljan, Konjsko Brdo, Kvarte, Perušić, Studenci, Bužim i Debelo Brdo. Radovi na elaboratu radit će se do konca ove i sljedeću godinu, a važit će do 2020. godine.

L. O.