Izrađena Strategija razvoja turizma Općine Perušić. Izrada Strategije započela je 26. studenog 2018., a povjerena je konzultantskom poduzeću Sensum d.o.o. iz Rijeke. Izrađena je kompletna analiza stanja te smjernice budućeg razvoja turizma Općine Perušić u kojoj su prikazani i ključni projekti od važnosti za razvoj turizma. Izrada Strategije je u potpunosti financirana iz mjere ruralnog razvoja 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave «. Strategija razvoja turizma općine Perušić je ključni dokument na kojem će se temeljiti sve turističke aktivnosti u periodu na koji se strategija odnosi (do 2020 godine). Uskoro će biti dostupna na web stranicama Općine Perušić i TZO Perušić.

L.O.