Foto: Primorsko-goranska županija
Foto: Primorsko-goranska županija
Foto: Primorsko-goranska županija

DUBROVNIK – Zamjenik župana Ličko-senjske županije Sanjin Rukavina sudjelovao je na sastanku Koordinacije župana Jadranske Hrvatske u Dubrovniku.
Sedam jadranskih župana i ravnatelji razvojnih agencija razgovarali su o Strategiji pametne specijalizacije koju je predstavila Marija Rajaković iz Ministarstva gospodarstva.
Jedna od tema bila je informacija o tijeku izrade Jadransko-jonske strategije u sklopu koje je zaključeno da je potrebna bolja koordinacija između ministarstava koji sudjeluju u izradi. Također je razmatran prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
Župani su usuglašeni u stavu da se protive uvođenju nove državne Agencije koja bi preuzela poslove utvrđivanja pomorskog dobra od županija, kao i prijedlogu raspodjele sredstava na način da županije ostaju bez 50 posto prihoda od koncesiju na pomorskom dobru koje idu agenciji. Jadranski župani nisu suglasni ni s idejom osnivanja jedne županijske lučke uprave.
Zakonom o regionalnom razvoju  nije dobro definirana razvijenost i nije dobro ponovno predlaganje planskih područja. Smatramo da je današnja podjela županija i statističkih regija sasvim dovoljna za željeno korištenje EU projekata, zaključili su župani jadranskih županija. Sljedeći sastanak Koordinacije jadranskih župana dogovoren je za početak listopada kada je domaćin Ličko-senjska županija.

l.o.