U sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac“ održane su u listopadu, studenom i prosincu  edukacije i radionic HGSS-a Stanice Gospić kojima su bile obihvaleće različite teme. Bila je to edukacija djece i mladih o sigurnom kretanju i potencijalnim opasnostima u prirodi, edukacija djece i mladih o orijentaciji u prirodi, zatim  edukacija djece i mladih o aktivnosti i radu Civilne zaštite i (112) i HGSS-a, edukacija umirovljenika i starijih osoba o orijentaciji i sigurnom kretanju u prirodi i radionice orijentacije i radio veza sa djecom i mladima.

Na radionicama su sudjelovali učenici OŠ „dr. Ante Starčević“ Pazarište Klanac, Područne škole Smiljan,  OŠ Donji Lapac, OŠ „dr. Jure Jurić“ Gospić, Dječji vrtić „Pahuljica“ Gospić, korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Ličko senjske župnije, dom u Gospiću, kao i brojni građani grada Gospića. 

Kroz niz radionica sudionicama se nastojalo približiti u prvom redu o sigurnom kretanju u prirodi i što napraviti u slučaju nezgode a sve u režiji volontera HGSS Stanice Gospić. Troškovi radionica i edukacija financirani su iz sredstava  Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u sklopu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Grada Gospića i vlastitih sredstava HGSS Stanice Gospić.

Trajanje projekta je od 1. ožujka 2017. godine do 1. siječnja 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.920.128,70 kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 2.020.554,79 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je sklopljen sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkim tijelom i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničkim tijelom razine 2.

Nositelj ovoga projekta je Grad Gospić.  Projekt se provodi u partnerstvu sa HGSS-om-Stanica Gospić, Ličkom ekološkom akcijom(LEA) i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije.

Cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini putem povećanja privlačnosti, očuvanja bioraznolikosti te uspostave boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine šuma Jasikovac. Šuma Jasikovac nalazi se na području ekološke mreže „Natura 2000.“

L.O./HGSS