Protekloga vikenda je Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera objavio poziv za Javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja ove Općine. Javna rasprava oovome  prijedlogu održat će se u periodu od 12. lipnja do 19. lipnja 2020. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. Tijekom trajanja Javne rasprave prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera bit će izložen na javni uvid u općinskoj vijećnici u Korenici, radnim danom od 8 do 13 sati.

Na javnom uvidu bit će izloženi: tekstualni dio plana – odredbe za provedbu, grafički dio plana –  prilozi u mjerilu 1:25000 i 1:5000, obvezni prilozi s obrazloženjem te sažetak za javnost. Javno izlaganje prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera, održat će se dana  17. lipnja godine s početkom u 10 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u  Korenici.

L.O.