Javna rasprava u Udbini

Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina objavio je poziv građanima za sudjelovanje u  Javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Udbina.

Početak javnog uvida je 23. kolovoza, a završetak 31. kolovoza2021. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana, moguć je u vijećnici Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, Udbina, svakog radnog dana u vremenu od 7 do 14 sati.

Nastavak ispod oglasa

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 26. kolovoza 2021. godine u vijećnici Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, Udbina, s početkom u 11 sati. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Udbina, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, 53234 Udbina i to zaključno s 31. kolovoza 2021. godine.

Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 31.08.2021. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, na broj telefona 053/778-283 ili putem elektroničke pošte na e-mail opcina.udbina@gs.t-com.hr ili zlatko.brkic@udbina.hr.

L.O.