Javni natječaj Grada Senja

Grad Senj objavio je Javni natječaj za financiranje  programa i projekata javnih potreba na području Grada Senja za 2018. godinu. Prioritetna područja ovog natječaja su: sport i rekreacija, promicanje i zaštita kulturne baštine, odgoj i obrazovanje, udruge proistekle iz Domovinskog rata, umirovljenici, zdravstveni i humanitarni rad, glazbena i  likovna kultura, ekologija i zaštita prirode, izdavačka djelatnost i ostala područja. Za ove namjene Grad Senj planira  u 2018. godini izdvojiti do 1 773 000 kuna. Najmanji iznos potpore je 3 000, a najveći 200 tisuća kuna. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave na web-u Grada Senja.

L.O.