Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Perušić

0

Općina Perušić objavila je Javni natječaj o prodaji više parcela u kojima je ona vlasnik. Predmet prodaje su četiri katastarske čestice na lokalitetu Konjsko Brdo površine od tri do sedam tisuća metara četvornih. Cijena prodaje metra četvornog je 60,56 kuna, dok je rok za dostavu pisanih ponuda 20. studenoga. Jedan od kriterija za kupnju ovih čestica je najveća ponuđena cijena, uz uvjet da svi ostali detalji ponude zadovoljavaju kriterije Javnog natječaja. Za sudjelovanje u ovom natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 posto od početne cijene.

Javno otvaranje ponuda održat će se 22. studenoga u vijećnici Općine Perušić s početkom u 10 sati.

L.O.