Kao i svake godine Općina Karlobag donijela je odluku i raspisala  Javni natječaj poradi prikupljanja ponuda za dodjelu 20 stipendija učenicima i studentima s područja Općine Karlobag za školsku/akademsku godinu 2016/2017. Sukladno potrebama i strategiji gospodarskog razvoja Općine stipendije se dodjeljuju:

-1 stipendija učenicima i 1 stipendija studentima po kriteriju školskog/akademskog uspjeha,

-15 stipendija učenicima i 2 stipendija za studente po kriteriju deficitarnih zanimanja

-1 stipendije učenicima po kriteriju socijalnog statusa.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji ispunjavaju  uvjete: da su državljani Republike Hrvatske,  da su redoviti učenici srednje škole ili studenti sa prebivalištem na području Općine Karlobag. Deficitarna zanimanja na području Općine Karlobag su:

 1. za učenike:
  • Gimnazija
  • Ekonomska škola
  • Upravna škola
  • Medicinska škola
  • Strukovna škola
  • Hotelijersko-turistička škola
 1. za studente:
 • Pomorski fakultet
 • Pravni fakultet
 • Filozofski fakultet
 • Preddiplomski sveučilišni integrirani dvopredmetni studij njemačkog jezika i književnosti i geografija
 • Preddiplomski sveučilišni studij francuskog jezika i književnosti(dvopredmetni) i Prediplomski sveučilišni studij geografije: nastavnički (dvopredmetni)
 • Menadžmentski fakultet
 • Fakultet elektronike i računarstva.

 

Zadnji dan za dostavu prijava je ponedjeljak, 6. ožujka.

L.O.