Grad Otočac objavio je Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području sporta za 2021. godinu. U Proračunu Grada Otočca za 2021. godinu osigurana su, između ostaloga, i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, koje se ostvaruju kroz: poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga i sportskih zajednica, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana i sl.

Za ove je namjene predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Otočca za sufinanciranje programa i projekata u području sporta za ovu godinu 1.526.450 kuna.

L.O.