Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Poljanak i Plitvica Selo

J A V N I  P O Z I V
NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO
GRANIČE SA ZEMLJIŠTIMA NA KOJIMA SU IZVEDENE
NERAZVRSTANE CESTE U NASELJIMA POLJANAK I PLITVICA SELO
Obaviještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Poljanak i Plitvica Selo da Općina Plitvička Jezera kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u Poljanku i Plitvica Selu u katastarskoj općini Plitvička Jezera. Radovi započinju 20.07.2015. godine i od tog datuma Općina Plitvička Jezera započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inžinjera geodezije Tonija Modrušana, dipl. ing. geod. Geo 846 iz tvrtke “Geom” d.o.o., Slunj, Ulica Braće Radić 1.
Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u prostorijama Općine Plitvička Jezera na dan 31. kolovoza 2015. godine od 9 – 14 sati.