Zajednica sportova Općine Brinje uputila je Javni poziv svim sportskim udruga i klubovima sa svojega područja da se  jave za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2021. godinu.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 230.000 kuna.
Pri tome se mogu prijaviti aktivnosti koje se odnose na poticanje i promicanje sporta posebno kroz rad s djecom i mladima, očuvanje i poboljšanje postignute kvalitete sporta posebice onog dijela koji doprinosi promidžbi Općine Brinje,
zatim sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske manifestacije, provedba sustava treninga i natjecanja sportskih udruga te provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000 kuna, a najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 140.000 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2021. godinu, odnosno zaključno sa 11. veljače 2021. godine.

L.O.