Općina Brinje je ovih dana objavila Javni poziv za predlaganje programa i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za građane Općine Brinje. Sadržajno ovaj je Javni poziv usmjeren na organizacije, ustanove i  udruge  čija je djelatnost usmjerena na školstvo i obrazovanje, kulturu i općenito jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva. Općina Brinje za ove namjerne u 2017. godini  planira izdvojiti sredstva u iznosu do 240 tisuća kuna. Krajnji rok prijava na Javni poziv je 3. ožujka ove godine.

M.S.