Općina Karlobag  objavila je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba Općine Karlobag za 2017. godinu u područjima: sport, školstvo, kultura i društvo, vjerske zajednice, zdravstvo i socijalna pomoć.  Sredstva za ove namjene osiguravaju se iz proračuna Općine Karlobag u iznosu od cca. 270 tisuća kuna, a vezane su uz djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Karlobag koje se programom utvrde kao javne potrebe. Za dodjelu sredstava  za 2017. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, društva ili udruge koje ispunjavaju zadane uvjete. Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi na način da konkretno održavaju aktivnosti i projekte koji predstavljaju interes za Općinu Karlobag, te moraju biti osmišljeni i usmjereni stvarnim potrebama i ljudima u zajednici te temeljeni na već postignutim rezultatima i pozitivnoj praksi udruge. Prijavitelji uz svoje prijave i programe moraju priložiti potrebnu dokumentaciju, a rok prijava je 2. ožujka 2017.

L.O.