OPĆINA PERUŠIĆ
TRG POPA MARKA MESIĆA 2
53202 PERUŠIĆ
OIB:29305600567

Općina Perušić objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

Za iskaz interesa Fizičkih i Pravnih osoba za edukaciju i polaganje ispita za:

-Rukovatelj/ica motornom pilom,

-Rukovatelj/ica motornim kosilicama i trimerima,

-Rukovatelj/ica poljoprivrednim traktorom s kardanskim priključcima,

-Rukovatelj/ica šumskim traktorima,

________________________________________________________________________________

-Rukovatelj/ica kombajnom,

-Rukovatelj/ica viličarima,

-Rukovatelj/ica buldožerima i grederom,

-Rukovatelj/ica utovarivačima,

-Rukovatelj/ica rovokopačem,

-Rukovatelj/ica valjkom,

Prijave se vrše od  04.11.2016. – 18.11.2016.g. na sljedećim lokacijama:

Prijave za područje Općine Perušić se mogu predati u Općini Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić ( I kat). Kontakt osoba Mihael Kurteš, mag.oec. ( Potvrda liječnika Opće prakse da je osoba sposobna rukovat strojem za koji se prijavljuje, Potrebno popuniti dokumentaciju, ponesti po dvije male slike za svaki program za koji se kandidat misli prijaviti).

Prijave za područje Grada Gospića s okolicom mogu se predati u U.O. obrtu „DEGENIJA“, 118. Brigade HV br. 1, 53000 Gospić. (ČARDAK).(Potvrda liječnika Opće prakse da je osoba sposobna rukovat strojem za koji se prijavljuje, Potrebno popuniti dokumentaciju, ponesti po dvije male slike za svaki program za koji se kandidat misli prijaviti).

Cijena programa i dodatna objašnjenja mogu se saznati u Općini Perušić na tel. 053/679-188.

Program osposobljavanja će se održati ovisno o broju zainteresiranih.

Viši stručni suradnik za Javnu nabavu,

Gospodarstvo i EU fondove

Mihael Kurteš, mag.oec.