Javni poziv TZ grada Senja vrijedi do 30. rujna

Turistička zajednica Grada Senja raspisala je Javni poziv za kandidranje manifestacija i projekata za dodjelu financijskih potpora u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Senja za 2018. godinu. Predmet  poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za sufinanciranje manifestacija i/ili projekata na području Grada Senja, koji će se sufinancirati iz Plana i programa rada TZG Senja za 2018. godinu. Sufinancirat će se projekti koji se organiziraju od strane udruga, klubova, pravnih i fizičkih osoba koji su registrirani na području Grada Senja, dakle projekti koji se održavaju na području Grada Senja. Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju one pravne i fizičke osobe koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici Grada Senja. Ovaj Javni poziv odnosi se na projekte koji se održavaju u 2018. godini ili na dio dugoročnih projekata čije se aktivnosti održavaju u 2018. godini. Projekti se financiraju u maksimalnom iznosu od 50% ukupnog proračuna projekta, a odobrena sredstva se ne mogu koristiti za druge namjene. Provođenje izvršavanja projekta i trošenje sredstava nadzire TZG Senja. Sa svakom udrugom, klubom, pravnom ili fizičkom osobom koji će primiti potporu iz sredstava TZG Senja sklopit će se Ugovor te su dužni podnijeti pisano izvješće nakon završetka projekta. Polovica  odobrenih sredstava isplatit će se po potpisivanju Ugovora, dok će se ostatak sredstava isplatiti nakon dostave dokaza o izvršenim obvezama iz Ugovora.
Prijave se podnose do 30. rujna ove godine, a iz TZ grada Senja doznajemo da je do danas zaprimljena svega jedna prijava.

L.O.