Javni poziv TZ Senj

Foto: Nick M.

Turistička zajednica grada Senja objavila je Javni poziv za kandidiranje manifestacija ili projekata za dodjelu potpora u okviru sredstava Plana i programa rada za 2018. godinu. Predmet  poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za sufinanciranje manifestacija ili projekata na području Grada Senja, koji će se sufinancirati iz Plana i programa rada TZG Senja za 2018. godinu. Na ovaj način će se sufinancirati  projekti koji se organiziraju od strane udruga, klubova, pravnih i fizičkih osoba koji su registrirani na području Grada Senja, odnosno projekti koji se održavaju na području Grada Senja. Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju one pravne i fizičke osobe koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici Grada Senja.
Projekti se financiraju u maksimalnom iznosu od 50% ukupnog proračuna projekta, a odobrena sredstva se ne mogu koristiti za druge namjene. Provođenje izvršavanja projekta i trošenje sredstava nadzire TZG Senja. Projekti se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu, uz opis aktivnosti i s dokazom o pravnom statusu nositelja projekta.
Zadnji rok prijava je do 30. rujna 2017. godine.

TZ/L. O.

Nastavak ispod oglasa