Javni poziv za intenzivniji razvoj poduzetništva u Novalji

Na temelju Programa „Poticanje razvoja poduzetništva za 2018. godinu“ gradonačelnik Grada Novalje objavio je jučer   Javni poziv za razvoj poduzetništva Grada Novalje u ovoj godini pod nazivom „Mjere razvoja poduzetništva Novalja 2018.“.
Korisnici potpora iz ovog Javnog poziva mogu biti pravne i fizičke osobe definirane Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, a koje posluju i imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Novalje, što uključuje trgovačka društva, obrte, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i male iznajmljivače u domaćinstvu. Poziv se ne odnosi na trgovačka društava u kojima je Grad Novalja osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu tih društava.

L.O.

Nastavak ispod oglasa