Javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta ili pravo građenja u Gospodarskoj zoni Podudbina

1. U cilju raspisivanja natječaja upućuje se Javni poziv poduzetnicima /investitorima za dostavu pisama namjere za kupnju zemljišta ili pravo građenja u Gospodarskoj zoni Podudbina /Buljme koja je u vlasništvu Općine Udbina.

2. Zona se nalazi tik uz državnu cestu D1. Od autoceste A1, izlaz Gornja Ploča, udaljena je 15 km. Obuhvaća površinu od 8,5 ha od čega 3,5 ha za proizvodnu namjenu, a 5 ha za poslovnu namjenu. U zoni trenutno posluje nekoliko tvrtki koje zapošljavaju 140 radnika.

3. Namjena prostora utvrđena je Urbanističkim planom, a može biti:
Proizvodna: industrijski pogoni proizvodnje i prerade; građevine proizvodnje i prerade; proizvodni kompleksi prerade materijala i proizvodnja energije, veći obrtnički i zanatski pogoni proizvodnje i prerade; istraživački i edukacijski centri te druge zgrade javne i društvene namjene vezane na proizvodnu djelatnost;
Poslovna: skladišta, logističko distributivni centri i građevine veletrgovine; transportni i terminali teretnih vozila; benzinska postaja; ugostiteljstvo i turizam; manje obrtničke i zanatske pogone proizvodnje i prerade;

4. Zona je u potpunosti opremljena prometnom, komunalnom, energetskom i telekomunikacijskom infrastrukturom.

5. Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta iznosi 35 kn/m2. Početna naknada za osnivanje prava građenja iznosi 0,25 kn/m2 mjesečno.

6. Poduzetnici se djelomično ili potpuno oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade shodno vrsti djelatnosti i broju zaposlenih.

7. Od poduzetnika/investitora očekuje se pismo namjere sljedećeg sadržaja: naziv pravne osobe odnosno ime i prezime fizičke osobe, osnovna djelatnost, potrebna veličina zemljišta, približna vrijednost ulaganja, energetske potrebe, planirana djelatnost te očekivani broj zaposlenih.

8. Iskazivanje interesa podnošenjem pisma namjere ne predstavlja obvezujuću ponudu već isključivo polaznu informaciju za raspisivanje natječaja za prodaju odnosno pravo građenja na građevinskom zemljištu Zone.

9. Pismo namjere možete uputiti na adresu: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina ili e-mail: podudbina@udbina.hr

Detaljnije informacije o gospodarskoj zoni, grafičkom prikazu, poticajnim mjerama za poduzetništvo i ostale informacije moguće je pronaći na web stranici zone www.podudbina.com ili na kontakt brojeve 053/778-283 odnosno 053/778-284

Načelnik Općine Udbina
Ivan Pešut dipl. ing.