Ličko-senjska županija objavila je Javni poziv za korištenje sredstava osiguranih za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije od 2016. do 2020. godine. Za provedbu ovoga  Programa županijskim je Proračunom  za 2017. godinu osigurano  ukupno 350.000 kn za dodjelu potpora organiziranju izložbi, manifestacija ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije, brendiranje lokalnih proizvoda, edukacije i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednim gospodarstvima, sufinanciranje troškova prelaska na ekološku proizvodnju, legalizaciju objekata, izgradnju laguna, sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za izgradnju novih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje, poticanje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava(Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredne zadruge, obrti, trgovačka društva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva) i članovi Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao i ustanove za istraživanje i širenje znanja kao što su sveučilišta, istraživački instituti i sl.).

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv je do kraja 2017. godine ili do iskorištenosti sredstava osiguranih za provedbu Javnog poziva. Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s ovim Javnim pozivom mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Ličko-senjske županije, a Javni poziv, kao i Upute za prijavitelje s pratećim obrascima bit će objavljen na web stranici Ličko-senjske županije.

A.R.S./L. O.