LOKALNA AKCIJSKA GRUPA – LIKA poziva sve građane, predstavnike poduzeća, obrta, OPG-a, zadruga,  javnih ustanova, općina gradova, mjesnih odbora i cijelu širu zainteresiranu javnost s područja LAG-a –  LIKA na dostavu svoje projektne ideje putem propisanog Upitnika za bazu projekata LAG-a dostupnog na službenim Internet stranicama LAG-a – LIKA (http://lag.lsz-lira.hr/?page_id=26). Ujedno, molimo sve vas koji ste dostavili svoje projektne ideje tijekom izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a – LIKA 2013. -2015. da ažurirate predane Upitnike za bazu projekata LAG-a i ponovno ih dostavite (vrijedi za projektne ideje u čijim je realizacijama/stupnju pripremljenosti/aktivnostima/ drugo došlo do promjena). Baza projektnih ideja prikupljenih prilikom izrade LRS nalazi se u prilogu XXXVIII Lokalne razvojne strategije LAG-a – LIKA 2013. -2015.

NAČIN PRIJAVE
Ispunjene Upitnike za bazu projekata LAG-a dostaviti putem:
– e-maila: lag-lika@lag-lika.hr,
– osobno u ured LAG-a – LIKA ili
– poštom na adresu:
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA – LIKA
Budačka 12, 53000 Gospić

Naznaka: Baza projektnih ideja

ROK PRIJAVE
Javni poziv je otvoren kontinuirano