Lokalna akcijska grupa (LAG) Lika objavila je danas Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje jamstvenog znaka kvalitete pod nazivom „Lika Quality“. Ovaj znak namijenjen je poticanju proizvodnje utemeljene na tradiciji i podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva i razvojno-istraživačkog rada. Znak „Lika Quality“ zaštićen je u državnom zavodu za zaštitu intelektualnog vlasništva. Ovaj znak može se dodijeliti isključivo proizvodima koji udovoljavaju sve zadane standarde i kriterije. Zainteresirani se mogu prijaaviti putem službenog Zahtjeva za korištenje Znaka.

Dokumenti:

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Lika Quality“

Upute za prijavitelje

Zahtjev za korištenje Znaka LQ

L.O.