Ravnateljica Dječjeg vrtića “Medo” iz Udbine objavila je Javni poziv za upis djece u program predškole za narednu pedagošku godinu. Poziv se odnosi na program predškole za djecu rođenu od 01. travnja 2015.g. do 31. ožujka 2016. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Obrazac Zahtjeva za upis roditelji mogu preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića “Medo”.

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
-Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
-Presliku kartona imunizacije
-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se do  20. rujna 2021. godine.

L.O.