Mjere aktivne politike zapošljavanja u općini Brinje prošle su godine opet bili u znaku angažmana građana u javnim radovima. Od Ane Manjerović doznajemo kako je na  komunalnim radovima bilo angažirano 8 djelatnika, pri aktivnostima  pomoći u kući radilo je 7 ženskih osoba koje su pomagale  u staračkim domaćinstvima, dok je  četvero mladih učilo kako pisati projekte za Fondove EU. Ukupno 19 radnih mjesta.

Općina Brinje ove godine namjerava povećati ukupni broj djelatnika kroz javne radove. Po uzoru na Grad Gospić još su preklani angažirali poveću grupu ophodara koji su svojim angažmanom  pomagali u sprječavanju izazivanja požara. Išli su od kuće do kuće, dijelili letke, skretali pozornost na opasnosti od paljenja vatrena otvorenom i općenito pomogli da se broj požara uvelike smanjio. Tako će biti i ove godine, a broj ukupno angažiranih djelatnika Općina Brinje namjerava povećati.

L.O.