Općina Perušić pokrenula je Javnu raspravu o prijedlogu VI. Izmjena i  dopuna Prostornog plana uređenja općine Perušić. Javni uvid u pisani  i  grafički dio dokumentacije  počinje 1. lipnja, od kada će biti dostupni građanima u Općinskoj vijećnici svakoga radnoga dana u vremenu od 7 do 15 sati.  Javno izlaganje izvršit će se 1. lipnja s početkom u 12 sati. Prijedlozi i primjedbe na VI. Izmjene i dopune Prostornog plana općine Perušić vršit će se do zaključno do 16. lipnja.

L.O.