Poduzeće „Usluga“ d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Gospić započlela je javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjeni cijene vodnih usluga. U razdoblju od 30. siječnja do 29. veljače ove godine zainteresirana javnost može dati svoje primjedbe i prijedloge. Obrazac u kojem se nalazi novoformirani cjenik vodnih usluga za područje grada Gospića i općine Perušić dostupan je na internetskim stranicama Usluge d.o.o., a popunjen se dostavlja na adresu elektroničke pošte: usluga@usluga-gospic.hr zaključno do 29. veljače.
„Usluga“ namjerava povećati cijene vode, iako se ne navodi za koliko posto će se to dogoditi, što opravdava višim standarda održavanja komunalnih vodnih građevina te osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, što su građani Gospića i Perušića i do sada imali.
Kao razlozi za povećanje cijena vodnih usluga navodi se razvitak i proširenje sustava, nestašica vode i zamućenja, povećani troškovi električne energije i goriva, starost vozila i strojeva, nemogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda na tržištu, povećani troškovi plaća te priprema za okrupnjavanje vodovoda kao i ispunjenje obveza iz vodnokomunalnih direktiva. Sve ovo su važni razlozi koji će svakako utjecati na povećanje proizvodnih djelatnosti na ovome području.

L. O.