Je su li oštre ličke zime postale povijest?

Koliko god se mi trudili i ignorirali klimatske promjene utoliko smo svjesni činjenica. Duboki snijeg i studen su nas za sada zaobišli, a znamenite ličke zime ostale jedino  u sjećanjima starijih. Dok se visina snijega nekada mjerila i u metrima, danas se mjeri u centimetrima, uz panične najave i upozorenja meteorologa kako bi „u planinama moglo pasti i do 20 centimetara snijega“. Čudo neviđeno!!!

Kao usporedbu korisno je spomenuti meteorološku postaju na Zavižanu. Živeći ondje zaposlenici su po 5-6 mjeseci svake godine bili prometno odsječeni od svijeta. Ni tada se nisu žalili jer redovno pripremaju veće količine ogrjeva, a zimu stoički podnose. Ove godine ponešto drukčija priča. Temperature zraka kretale su se do ovih godina oko -10 do -20 stupnjeva C. Ove zime su počesto bile iznad ništice.

Na Zavižan se  i danas može prići automobilom bez problema. Tamo gdje je do nedavnih godina bilo snježnih nanosa i do 5 metara visine,  danas ima snijega do 5 centimetara!

L.O.