GOSPIĆ-Dolaskom ljepšeg vremena dodatno su se aktivirali čiji su poslovi vezani uz otvoreni prostor. Tako je Šumarija Gospić posredovanjem Agencije za zapošljavanje angažirala 65 radnika za poslove pošumljavanja. Upravitelj Šumarije dipl.ing Mario Stilinović ističe važnost ovih radova.

 dipl.ing Mario Stilinović
dipl.ing Mario Stilinović

-Trenutno smo se bazirali na radovima pošumljavanja neobraslih proizvodnih površina. Unatrag 4 godine smo na području sela Medak izvršili sadnju na 380 hektara površine. Ondje je zasađeno oko 1.5 milijun sadnica bora. Pri tome je utrošeno oko 12 milijuna kuna. Ove godine smo nastavili s tim radovima pa će se ove godine izvršiti popunjavanje na tim istim površina, odnosno sadnja na mjestima gdje se sadnice nisu primile. Isto radimo i u selu Mušaluk, gdje se vrši popunjavanje na 165 ha. Tu ćemo koristiti sadnice crnog bora i smreke, pretežito iz vlastitog rasadnika, dok je manji broj sadnica iz rasadnika Oštarije, Šumarije Ogulin. Važna nam je i akcija pošumljavanja površina u Raduču koja je pošumljena prije nekoliko godina, ali je 2012. bila zahvaćena velikim šumskim požarom. Riječ je o 15 hektara bukovine koja je stradala u tom požaru. Sve smo sa toga požarišta morali posjeći da bismo sada sadili sadnice smreke stare 4 godine, također mahom vlastite proizvodnje. Sadit će se oko 50 tisuća sadnica, s ponosom ističe upravitelj Stilinović. Riječ je o velikim sredstvima i nastojanjima Hrvatskih šuma da pošume što više ličke goleti. Ova hvale vrijedna nastojanja imaju samo jedan problem: ljudski faktor. Svake godine nepažljivo ( a ponekad i zlonamjerno) paljenje suhe trave i korova vrlo lako se otme kontroli i požari se prošire na šumske površine. Policija evidentira počinitelje i podnese prijave. Kako to izgleda u konačnici? Izazivači požara plate po 2.500 kuna globe, a požar koji su izazvali nanose milijunske štete. Nitko tu ne uračunava trud i utrošena sredstva vatrogasnih postrojbi, kao ni milijunska ulaganja u nove sadnice. Računica bez previše smisla, a požari se redovno događaju svake godine, ostavljajući iz sebe pustoš.

M. S.