Epitet „mala škola za velika djela“ od ranije resi OŠ „Anž Frankopan“ iz Kosinja. Od danas su se učenici i učitelji ove škole po prvi puta uključili u Nacionalni program za rano otkrivanje raka i poticanje žena na brigu o zdravlju. Udruga „Sve za nju“ je osmislila projekt „Mama budi zdrava – Ružičasti listopad“ i provela ga prvi put 2017. godine. Od tada projekt se provodi u svim županijama i svim školama koje se prijave u projekt. Kako nas je izvijestila ravnateljica ove škole Zrinka Vukelić  akcija se sastoji u tome da se dogovorenoga dana u određeno vrijeme okupe učenici (i djelatnici) škole, podijele  im se baloni i letci. Svi zajedno tijelima formiraju simboličnu ružičastu vrpcu. Djeca dobivaju uputu da letak odnesu majci. U letcima se žene pozivaju na brigu o zdravlju i promiču Nacionalni program ranog otkrivanja raka. Evo što smo još doznali iz ove male (velike) škole:

– Djeci i djelatnicima kratko se obratila naša pedagoginja kao ambasador akcije i uputila ih o cilju akcije i izrazila zahvalnost za sudjelovanje. Projekt se provodi u cilju osvještavanja žena o brizi za vlastito zdravlje. Osim ovog projekta uključeni smo još u dva projekta, „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“ i „Škole za Afriku“ u kojima nastojimo malim djelima doprinijeti organizaciji raznih humanitarnih aktivnosti kako bi pomogli onima kojim je pomoć najpotrebnija, rekla nam je ravnateljica Zrinka Vukelić.

Dopusti li epidemiološka situacija veće manifestacije i okupljanja, nema sumnje kako ćemo vrijednu djecu i mentore ove škole susresti na humanitarnim akcijama i sajamskim priredbama koncem ove godine.

M.S.