Udbina

S ciljem donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina za 2022. godinu, Općina Udbina organizira još jedno Javno savjetovanje. Započelo je jučer, a potrajat će

do 29. listopada 2021. godine. Stoga Općina poziva građne da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostave na propisanom obrascu sudjelovanja javnosti na e-mail adresu:opcina.udbina@gs.t-com.hr, putem pošte na adresu Općine Udbina ili osobnom predajom do naznačenog roka.

Obrazloženje, nacrt Plana i obrazac sudjelovanja javnosti dostupni su na ovoj web stranici Općine Udbina.

L. O.