Do 15. rujna otvoren je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu. Raspisalo ga je Ministarstvo kulture koje je osiguralo sredstva za djelatnosti, aktivnosti, manifestacije i projekte u kulturi koji promiču međukulturni dijalog i razvoj civilnoga društva. Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnoga dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) te izvođenje radova. U kategoriju prihvatljivih prijavitelja ulaze: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine

Programi potpore odnose se na redovitu djelatnost strukovnih udruga u kulturi, dramsku i plesnu umjetnost te izvedbena umjetnost, zatim na glazbu i glazbeno-scensku umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni i folklorni), knjižničnu djelatnost, izdavanje knjiga i sl. Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svaki program i za svaku međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica.

L. O.