Još traje Javno savjetovanje u Općini Udbina

Općina Udbina uputila je poziv na Javno savjetovanje
o prijedlogu „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Udbina“.
Javno savjetovanje će trajati do 30. svibnja ove godine.
Građani mogu svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke vezane uz ovu problematiku dostaviti na propisanom obrascu na e-mail adresu: opcina.udbina@gs.t-com.hr zaključno do 30
Svibnja.

Budući se na ovome području nalazi nekoliko farmi i mnogi žitelji se bave stočarstvom, ovaj Javni uvid je sasvim očekivano izazvao veliko zanimanje građana.

Nastavak ispod oglasa

O.U./L. O.