Joso Vrkljan novi v.d. direktor Lika cesta

Na današnjoj sjednici Nadzorni odbor Lika cesta d.o.o. jednoglasno je donio odluku da se za novog v.d. direktora te firme imenuje Joso Vrkljan.

Vrkljan na mjestu direktora Lika cesta ima zadatak poboljšanje međuljudskih odnosa i unapređenje poslovanja firme.

L.O.